Test för klamydia / gonorré

Hos oss kan du utföra klamydiatest kostnadsfritt samt om det behövs utföra test för andra sexuellt överförbara sjukdomar. Män är också välkomna att lämna test för klamydia / gonorré kostnadsfritt.

Om klamydia eller annan sjukdom upptäcks påbörjar vi behandling och ser till att smittspårning initieras. Om du har tagit ett hemtest för klamydia som visat positivt svar kan du komma till oss för behandling och handläggning. Gratis kondomer kan hämtas vid besök hos oss. Kondomer är det bästa skyddet mot sexuellt överförbara sjukdomar!