Infertilitetsbehandling

Hormonstimulering vid utebliven ägglossning

Kvinnor som har glesa eller uteblivna menstruationer och ägglossningar kan ha svårare än andra att bli gravida. Har kvinnan glesa eller uteblivna ägglossningar men fortfarande är i en fertil ålder samt att befruktningsdugliga ägg finns kvar så kan vi hjälpa till med att stimulera ägglossningen.

Goda chanser för paret att på uppnå graviditet finns då. Ägglossning kan stimuleras genom tabletter eller injektioner. Under stimuleringen kontrolleras kvinnan med ett antal ultraljud tills det att 1-2 större äggblåsor bildats och som sedan lossar spontant eller med hjälp av en ägglossningsspruta.

Stimuleringarna kan göras flera gånger för att öka möjligheten att bli gravid. Om gravidetet trots allt uteblir är assisterad befruktning (IVF) ett möjligt nästa steg.

Läkarbesöken inom ramen för denna behandling kostar 260 kr och är frikortsgrundande. IVF utförs dock på annan klinik.

C-Medical Fertilitet

Våra kliniker C‑Medical Fertilitet Sankt Göransgatan i Stockholm och Gynhälsan Fertilitetsklinik i Uppsala utför infertilitetsbehandling av kvinnor.

Äggfrysning

Vi kan hjälpa till med att frysa ned kvinnans obefruktade ägg för framtida bruk vilket ger kvinnor möjlighet att kunna bevara/förlänga sin fertilitet. Denna behandling finansieras fullt ut av privata medel. Vid intresse för detta bokas ett första möte in hos oss där fortsatt information ges.

Spermaprovsanalys

En spermaprovsanalys görs alltid inom ramen för en infertilitetsutredning, men det kan även finnas andra situationer när en spermaprovsanalys behövs. Mannen får information om rutinerna kring detta i samband med ett besök till barnmorska. Läs mer här.

In vitro fertilisering, IVF​

Om graviditet inte uppnås spontant eller efter ägglossningsstimulering är assisterad befruktning (in-vitro fertilisering, IVF) ett möjligt nästa steg. Om IVF blir aktuellt kan det göras via våra kliniker C-Medical Fertilitet Sankt Göransgatan i Stockholm och C-Medical Fertilitet GynHälsan i Uppsala. 

IVF utomlands

Par/kvinnor som genomgår privat IVF-behandling utomlands kan få hjälp hos oss med de utredningar/bedömningar som kan göras på annan ort än hos den behandlande kliniken utomlands.

Ring oss så bokar vi in ett möte och går igenom vad ni behöver hjälp med. I samband med mötet gör vi en sammanställning och ett pris för det ni behöver hjälp med ges efter konsultationen.