Gynekolog

Alla våra gynekologer är specialistläkare och vi handlägger, diagnostiserar och behandlar gynekologiska besvär av allmän karaktär samt ger rådgivning vid infertilitet, tidiga graviditeter och upprepade missfall.

Provtagning för sexuellt överförbara sjukdomar, gynekologiskt ultraljud samt utredning av cellprov ingår när detta behövs.

Preventivmedelsrådgivning kan erbjudas.