Barnmorska

Till våra erfarna barnmorskor är du välkommen för kostnadsfri preventivmedelsrådgivning.

Vi kan hjälpa till med förskrivning av preventivmedel samt att förskriva och sätta in/ut p-stav eller spiral. Vi utför även utprovning av pessar.

Gratis klamydiatest

Hos barnmorskan kan du även utföra klamydiatest gratis samt om det behövs utföra test för andra sexuellt överförbara sjukdomar. Om du har tagit ett hemtest för klamydia som visat positivt svar kan du komma till oss för behandling och handläggning.

Lämna test kostnadsfritt.

Du är också välkomna att lämna test för klamydia / gonorré kostnadsfritt.