Om StudentGyn Uppsala

Studentgyn är en privat preventivmedels- och gynekologmottagning. Mottagningen är öppen för kvinnor i alla åldrar, inte bara studenter. Vi erbjuder alltid korta väntetider och tar emot både dag- och kvällstid. Vi har samverkansavtal med landstinget vilket gör att samma patientavgifter som inom övrig landstingsfinansierad vård gäller. 

Våra barnmorskor ger preventivmedelsrådgivning, tar prov för diagnostik och behandling av könssjukdomar. Män är välkomna för klamydia samt gonorré test.

Våra specialistläkare i gynekologi handlägger, diagnostiserar och behandlar gynekologiska besvär av allmän karaktär samt ger rådgivning vid infertilitet, tidiga graviditeter och upprepade missfall.

StudentGyn har avtal med Region Uppsala

Vi har avtal med Region Uppsala och frikort samt högkostnadsskydd gäller där med.

Avbookning hos StudentGyn Uppsala

Avbokning

Avbokning kan göras direkt via telefon, 018-12 82 10 eller via www.1177.se

Dataskyddsförordningen (GDPR) gör att vi inte korresponderar via e-mail. För icke personrelaterade förfrågningar kan vi nås på info@studentgyn.se.

Om du uteblir från ett besök utan att avboka senast ett dygn i förväg debiteras du 400 kr + admin. avgift på 70 kr.

Rådgivning kring fertilitet och infertilitetsbehandling

Våra kliniker C‑Medical Fertilitet Sankt Göransgatan i Stockholm och GynHälsan Fertilitetsklinik i Uppsala erbjuder rådgivning kring fertilitet samt infertilitetsutredningar och infertilitetsbehandlingar såsom IVF och insemination. Vi erbjuder även möjligheten att frysa ägg och spermier i fertilitetsbevarande syfte.

Till oss är alla välkomna, både par och ensamstående, och ni kan söka er till oss oavsett var i landet ni bor. Ingen remiss behövs. Vi erbjuder Landstings- såväl som privatfinansierad vård.

Läs gärna mer på www.cmedicalfertilitet.se eller ring oss direkt, Stockholms-kliniken 08-404 09 91 eller Uppsala-kliniken 018-12 80 17.

Våra medarbetare

Lisa Alin

VD, verksamhetschef

Linda Axebäck

Klinikchef, barnmorska

Katarina Lindborg Kösanlioglu

Gynekolog

Tord Naessén

Gynekolog

Hans Siltberg

Gynekolog

Irina Genberg

Gynekolog

Ivana Virijevic

Gynekolog

Birgitta Essén

Gynekolog

Helena Åkerud

Gynekolog

Malin Karlsson

Barnmorska

Tove Jägerbert

Barnmorska

Jenny Svennbeck

Undersköterska