Välkommen till StudentGyn i Uppsala

Studentgyn är en privat preventivmedels- och gynekologmottagning. 

Vi kan hjälpa dig med

Mottagningen är öppen för kvinnor i alla åldrar, inte bara studenter. Även män är välkomna för test av Klamydia och Gonorré.

Gynekolog

Alla våra gynekologer är specialistläkare och vi handlägger, diagnostiserar och behandlar gynekologiska besvär av allmän karaktär samt ger rådgivning vid infertilitet, tidiga graviditeter och upprepade missfall.

Barnmorska

Till våra erfarna barnmorskor är du välkommen för kostnadsfri preventivmedelsrådgivning.

Klamydiatest

Hos oss kan du utföra klamydiatest kostnadsfritt samt om det behövs utföra test för andra sexuellt överförbara sjukdomar.

Rådgivning av preventivmedel

Till våra erfarna barnmorskor är du välkommen för kostnadsfri preventivmedelsrådgivning. Vi kan hjälpa till med förskrivning av p-piller och p-ring samt att förskriva och sätta in p-stav eller spiral.

Ultraljud

Vi utför gynekologiska ultraljud för att bedöma möjliga cystor eller förändringar på äggstockarna, bedömning av slemhinnans tjocklek i livmodern samt för undersökning av myom.

Fertilitetsutredning

Via GynHälsan Fertilitetsklinik i Uppsala utför fertilitetsutredningar av par med oförklarad barnlöshet men också av kvinnor som önskar råd om framtida fertilitet.

Infertilitetsbehandling

Via GynHälsan Fertilitetsklinik i Uppsala kan du får hjälp med infertilitetsbehandling.

Äggfrysning

Via GynHälsan Fertilitetsklinik i Uppsala kan vi erbjuda hjälp med att låta frysa ned kvinnans obefruktade ägg för framtida bruk vilket ger kvinnor möjlighet att kunna bevara/förlänga sin fertilitet.

Nedfrysning av spermier

Via GynHälsan Fertilitetsklinik i Uppsala kan män även frysa spermier i fertilitetsbevarande syfte. Efter en genomförd utredning och provtagning kan spermiefrys i fertilitetsbevarande syfte erbjudas.

Nyheter

StudentGyn, GynHälsan och GynHälsan Fertilitetsklinik omprofilerar sig

Minervaklinikerna byter grafisk profil och loggor för att stärka sin samhörighet till koncernen C-Medical.

Lediga tider i Stockholm

Besök vår klinik i Stockholm för snabbare gyntid.