Välkommen till StudentGyn / GynHälsan i Uppsala

StudentGyn / GynHälsan är en privat
preventivmedels- och gynekologmottagning.

Vi kan hjälpa dig med

Vi har samlat expertis inom det gynekologiska området på ett och samma ställe. Mottagningen är öppen för kvinnor i alla åldrar. Även män är välkomna för test av Klamydia och Gonorré.

Vår filosofi är att du ska få all den hjälp du behöver på ett och samma ställe och därför har vi samlat ett tvärprofessionellt team av sjuksköterskor, barnmorskor och erfarna gynekologer med olika spetskompetenser.

Varmt välkommen till oss!

Gynekolog

Alla våra gynekologer är specialistläkare och vi handlägger, diagnostiserar och behandlar gynekologiska besvär av allmän karaktär samt ger rådgivning vid infertilitet, tidiga graviditeter och upprepade missfall.

Barnmorska

Till våra erfarna barnmorskor är du välkommen för kostnadsfri preventivmedelsrådgivning.

Test för klamydia / gonorré

Hos oss kan du utföra klamydiatest kostnadsfritt samt om det behövs utföra test för andra sexuellt överförbara sjukdomar.

Rådgivning av preventivmedel

Till våra erfarna barnmorskor är du välkommen för kostnadsfri preventivmedelsrådgivning. Vi kan hjälpa till med förskrivning av p-piller och p-ring samt att förskriva och sätta in p-stav eller spiral.

Ultraljud

Vi utför gynekologiska ultraljud för att bedöma möjliga cystor eller förändringar på äggstockarna, bedömning av slemhinnans tjocklek i livmodern samt för undersökning av myom.

Fertilitetsutredning

Vi utför fertilitetsutredningar av par med ofrivillig barnlöshet men också av kvinnor som önskar råd om framtida fertilitet på vår fertilitetsklinik C-Medical Fertilitet Sankt Göransgatan.

Infertilitetsbehandling

Via våra kliniker C‑Medical Fertilitet Sankt Göransgatan i Stockholm och Gynhälsan Fertilitetsklinik i Uppsala erbjuder vi hormonstimulering vid utebliven ägglossning och assisterad befruktning (IVF).

Äggfrys

Vi kan hjälpa till med att frysa ned kvinnans obefruktade ägg för framtida bruk vilket ger möjlighet att kunna bevara/förlänga sin fertilitet.

Nedfrysning av spermier

Via GynHälsan Fertilitetsklinik i Uppsala kan män även frysa spermier i fertilitetsbevarande syfte. Efter en genomförd utredning och provtagning kan spermiefrys i fertilitetsbevarande syfte erbjudas.

NIPT (Non-invasive prenatal testing)

NIPT är ett relativt nytt sätt att påvisa en kromosomavvikelse hos fostret. Testet kan göras från v.10+0 och framåt.

Diagnostik av endometrios

C-Medicals kliniker i Uppsala är först bland länderna i Norden att lansera ett högkänsligt test för analys av endometrios, Endotest.

Nyheter

Specialistläkare gynekolog till vår klinik i Uppsala

Är du vår nya specialistläkare inom gynekologi till vår klinik i Uppsala?

Öppettider under sommaren

Vi har öppet hela sommaren! Se mer information här.

StudentGyn, GynHälsan och GynHälsan Fertilitetsklinik omprofilerar sig

Minervaklinikerna byter grafisk profil och loggor för att stärka sin samhörighet till koncernen C-Medical.